På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

onsdag 12 september 2007

Väljardialog

I fredags anordnade Kungsholmscentern ett öppet möte om planerna på ett Kallbadhus/hotell i Riddarfjärden alt. Ulvsundasjön. Vi redogjorde kortfattat för våra tankar kring en alternativ placering och den omröstning som vi tidigare haft här på bloggen. Vid mötet framkom många viktiga synpunkter och vi kommer givetvis att ta till oss av dessa innan vi tar slutlig ställning i denna fråga. Även om kritiken mot just det planerade Kallbadhuset/hotellet var massiv vid mötet så framkom även ett flertal goda idéer om vad man borde göra istället. Vid mötet påpekades även att det finns andra spännande projekt som exempelvis nya Slussen som kommer att bidra positivt till Stockholms utveckling. Vi inom Kungsholmscentern tycker att det är viktigt med en aktiv dialog mellan invånare och folkvalda och ser dessa öppna möten som en naturlig del i det politiska arbetet. Som lokal fritidspolitiker har man inte alltid möjlighet att helt sätta sig in i alla frågor och är då givetvis mycket tacksam över kunniga synpunkter från andra Kungsholmsbor.

Inga kommentarer: