På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

onsdag 12 september 2007

Rapport från möte om Kallbadhuset

En ytterligare rapport från fredagens möte som komplement till den som publicerats nedan.

Under mötets gång framkom att det fanns ett stort intresse angående Kallbadhusfrågan, eller rättare sagt exploateringen av Stockholms stads vattenytor och förvåningen över att detta drivits som en fråga endast för Kungsholmsbor. I publiken fanns flera deltagare som deltagit i Kallbadhusdebatten och de var smått indignerade över att frågan inte tagits upp i fler stadsdelar, eller rentav i hela Stockholms län. Frågan är avden dignitet att den egentligen vore en riksangelägenhet. Det är mångasom känner sig förbigångna och undrar om det som planeras för Stockholm endast ska betraktas som en angelägenhet för stockholmare och i synnerhet bara de som blir direkt berörda?
Från publiken kom en stor mängd goda ideér och förslag för hur vi bäst ska ta tillvara vår vackra stads tillgångar så att så många som möjligt kan få njuta av dem. Bland de förslag som kom fram fanns bl a att bygga trädäck/bryggor utmed sträckan Stadshuset-NorrMälarstrand. Detta skulle då gagna fler och inte göra samma intrång på våra vackra vattenytor, som är det som gjort Stockholm till en av världens vackraste huvudstäder.

Inga kommentarer: