På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

tisdag 25 september 2007

Fel fokus Billström!

Billström har fel fokus när det gäller den svenska migrationspolitiken, se intervju i SvD.

I motsats till Billström anser jag att det är hög tid att lämna den reglerade invandringen därhän och istället betona betydelsen av öppenhet mot omvärlden även när det gäller synen på invandring. Var och en som genom anställning eller eget företagande försörjer sig själv och sin familj är med och bidrar till att utveckla den svenska välfärden och skall därför ha rätt till uppehållstillstånd i Sverige. Detta är ett viktigt steg på vägen mot en modern och öppen migrationspolitik där vi ser invandringen som en möjlighet både kulturellt och ekonomiskt. Vi måste dessutom säkerställa en god och rättssäker asylprövning där vi fokuserar mer på den enskildes situation och ägnar mindre tid åt begreppsmässiga hårklyverier och kvasiargumentationer med folkhemsrasistiska undertoner.

Kungsholmscentern drev denna linje inför Centerpartiets riksstämma tidigare under hösten och även om vi inte nådde ända fram så är det tydligt att vårt parti är det i särklass mest invandringsvänliga i riksdagen. Detta är mycket positivt eftersom den demografiska utvecklingen pekar på att Sverige behöver en ökad arbetskraftsinvandring för att kunna bibehålla en god välfärd. Vi måste också bli bättre på att ta tillvara den kreativitet och företagaranda som finns bland våra nya svenskar och inte låta erfarenheterna från decennier av misslyckad socialdemokratisk integrationspolitik spela de invandringsfientliga krafterna i händerna. Alla behövs och alla kan bidra är enligt min mening en bättre slogan än sossarnas Alla ska med...på bidragståget så att de tvingas rösta på oss i nästa val.

Jag kan därför med viss stolthet meddela att det alternativ till majoritetens budget som Centerpartiet i Stockholms stad kommer att presentera imorgon onsdag kl. 12.00 har ett tydligt fokus på att skapa möjligheter till företagande och egenförsörjning för att bättre ta tillvara den enskilde individens vilja och drivkraft. Håll utkik efter vårt budgetförslag på Per Ankersjös blogg.

/Oscar Fredriksson

Inga kommentarer: