På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

torsdag 11 oktober 2007

Marknadshyror - hot eller möjlighet?

PJ Anders Linder har en intressant ledare i SvD med anledning av moderaternas senaste utspel om marknadshyror. Christer Mellstrand och Bloggen Bent illustrerar på sina bloggar hur detta är ytterligare ett exempel på partiets omorientering.

Det är tråkigt att det inte finns utrymme för en mer konstruktiv diskussion kring hyresregleringens vara eller inte vara. Nuvarande hyresregleringen är inget annat än en form av bostadsbidrag (utan behovsprövning) till boende på attraktiva adresser i storstäder och måste givetvis reformeras. Hur man skall förändra dagens system för att på sikt skapa en mer rättvist hyressättning är givetvis en komplicerad fråga eftersom en direkt övergång till rena marknadshyror inte är ett rimligt tillvägagångssätt eftersom det skulle leda till allt för allvarliga konsekvenser för de boende. Vad som behövs är dock en bred diskussion kring bostadsfrågor och bostadspolitik där man även vågar föra en diskussion för och emot införandet av marknadshyror eller andra typer av lösningar. Dagens system är både orättvist och hämmande för nyproduktionen varför denna debatt är viktigare och mer aktuell än någonsin med tanke på det stora behovet av fler bostäder i storstadsregionerna. Hyesgästföreningen m.fl. borde ta tillfället i akt att driva på denna debatt genom ett konstruktivt förhållningssätt kring hur man kan lösa dagens situation eftersom det ligger i deras intresse att hyresrätten finns kvar som boendeform även i framtiden.

/Oscar Fredriksson

2 kommentarer:

Magnus P sa...

Bra att du tar avstånd från Mellstrands tokerier. Jag tycker också att vanliga människor skall ha rätt att bo i stan. Ett starkt nej från dig betyder att chanserna ökar att hyresrätten kan leva kvar och utförsäljningen och marknadshyrorna går ner i skittunnan där de hör hemma

Kungsholmscentern sa...

Återigen har nog Magnus p läst men inte förstått...

Jag argumenterar i ilägget för att vi behöver se över nuvarande system och ev. på sikt öppna upp för en anpassning till mer marknadsanpassade hyror. om vi inte gör detta riskerar hyresrätterna att på sikt försvinna som boendeform.