På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

fredag 19 oktober 2007

Avdelningsmöte 5 november


Välkommen till Kungsholmscenterns avdelningsmöte den 5 november kl 18.30.

Vid mötet kommer vi att presentera den nybildade partiavdelningen på Kungsholmen och även lämna en kort redogörelse över vad vi åstadkommit hittills.

Vårt mål är att vara en öppen och utåtriktad avdelning som genom en aktiv väljardialog fångar in förslag och synpunkter vilka sedan kan omsättas i praktisk politik såväl lokalt i stadsdelsnämnden som i stadshuset och riksdagen. En fungerande demokrati bygger på ett samspel och en aktiv dialog mellan väljare och valda där båda parter har ett gemensamt ansvar för att bidra till en god politisk diskussion. Det är du som väljare som har makten och allting börjar hos dig! Vi politiker kan endast agera utifrån det mandat vi fått av våra väljare!

Vi behöver nu hjälp med att sätta agendan för det framtida arbetet i avdelningen och har som tema för kvällen att diskutera hur vi kan utveckla Kungsholmen i framtiden. Några konkreta förslag är att arbeta för en upprustning av stränderna och promenadstråken runt Kungsholmen och fler bryggor längs Norr Mälarstrand för att öka tillgängligheten till vattnet. Vi kommer även att diskutera barn och ungdomsfrågor eftersom vi för närvarande arbetar med ett program för hur vi skall göra Kungsholmen till innerstadens mest barnvänliga stadsdel. Det finns även möjlighet till fri diskussion med anledning av de sorgliga händelser som inträffat nyligen.

Alla bloggläsare som bor på Kungsholmen och är engagerade i lokala frågor är välkomna att delta i vårt avdelningsmöte och kanske bli medlemmar i Centerpartiet på Kungsholmen. Bloggläsare som är eller vill bli medlemmar i Centerpartiets ungdomsförbund, Centerstudenter eller Centerkvinnorna är också välkomna till detta möte eftersom vi har en ambition att samverka med partiets alla delar.

Mycket välkomna hälsar styrelsen genom

Oscar Fredriksson, ordförande
Mail: oscar.fredriksson@centerpartiet.se

Lotta Nordfeldt, vice ordförande
Telefon: 0739-84 18 02


Inga kommentarer: