På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

onsdag 31 oktober 2007

Rasismen frodas i dansk valrörelse

I dagens SvD finns en artikel som belyser den danska valrörelsens tydligt rasistiska undertoner. Det är därför viktigare än någonsin att vi som tror på det mångkulturella amhället och alla människors lika värde och rättigheter står upp för dessa ideal. Vi måste utmana och ifrågasätta den ofta helt felaktiga bild som målas upp av bl.a. Sverigedemokraterna i syfte att vinna politiska poäng genom att utmåla det mångkulturella samhället som ett problem. Vi har allt att vinna på ett öppet samhälle och en öppen invandringspolitik och detta gäller såväl kulturellt som ekonomiskt. Vad som krävs är dock en reformerad integrationspolitik där vi öppnar fler vägar in i de svenska samhället. Utbildning, jobb och eget företagande är hörnstenar i detta arbete och här kan exempelvis Värnamo i Småland fungera som ett tydligt exempel på hur man kan arbeta med dessa frågor. Se även fler förslag i Stockholmscenterns förslag till budget 2008.

2 kommentarer:

Pelle sa...

Om Sverigedemokraternas bild och politik är helt felaktig, varför inte göra precis tvärtom och gå till val med en generösare invandringspolitik? Annars är ni väl knappast bättre själva?

Kungsholmscentern sa...

Helt rätt. På vår stämma tidigare under hösten fattade vi i stor enighet beslut om att arbeta för en mer generös invandringspolitik och en ny integrationspolitik med större fokus på jobb och företagande.