På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

måndag 15 oktober 2007

Integration i teorin och i praktiken

Jag noterar den undersökning som refereras i dagens DN samt även i SvD om att Sverige skulle vara bäst i Europa på integration. Min fråga blev då genast hur illa är det inte då i övriga länder...

Det är kanske så att Sverige i teorin har en god integrationspolitik men problemet är att den inte fungerar i praktiken, någonting som varit allmänt känt för alla som arbetat med dessa frågor under det senaste decenniet. Om man studien närmare studerat hur situationen de facto ser ut i det svenska samhället hade man funnit ett stort utanförskap och en omfattande diskriminering som kräver omfattande insatser efter åratal av politiskt ointresse och passivitet i dessa frågor. Den största skuggan faller här givetvis på Socialdemokraterna som i sig inte ser ett stort bidragsberoende som ett problem eftersom de ser detta beroende som sätt att säkra den egna väljarbasen, ungefär som en form av Socialdemokratiskt statarsystem där den enskilde individen förminskas till förmån för främjandet av rörelsens ädla ideal. (Ädla ideal som manifesteras bl.a. genom omfattande taxiåkande och övergångsregler för att diskriminera arbetare från de nya EU-länderna e.t.c.)

Vi i Centerpartiet har i vår budget för Stockholms stad gjort särskilda satsningar på företagare med invandrarbakgrund för att på detta sätt ta tillvara den kreativitet och drivkraft som finns hos varje individ. Vi tror på den egna viljan att vara med och utveckla sin egen närmiljö och tror därför att vi även behöver underlätta småföretagandet genom riktade insatser för att underlätta kapitalförsörjningen för dem som vill starta lokala företag.

Arbete och eget företagande är en av de viktigastde beståndsdelarna i ett lyckat integrationsarbete och vi är dessutom helt beroende av att öka andelen förvärvsarbetande i Sverige för att klara den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning. Vi behöver därför även locka fler personer som vill bo och arbeta i Sverige!

2 kommentarer:

Magnus P sa...

Det var skönt och höra att ni vill ha hårdare kontroll av invandringen. Vi här på Kungsholmen förfasas ju över våldet. Senast den här stackars killen mitt på Kungsholmen. I varenda gathörn finns ju pizzerior och kebab, en hederlig biff med lök är ju omöjlig att finna och man blev ju glad när jag hörde att du Oscar också hade reagerat kraftfullt. Vill de jobba så låt gå men komma hit och bara förstöra. Nä så får det inte fortsätta. Starkt av dig att sätta ner foten utan tanke på vart vinden blåser.

Kungsholmscentern sa...

Märklig kommentar från Magnus P.

Jag antar att du inte läst inlägget ovan eller de tidigare inlägg som funnits på denna blogg. Men för att vara övertydlig:

Jag är personligen mycket tydligt för en fri invandring. Vilket man bl.a. kan läsa på debattsidan i senast numret av Stockholmscenterns nya partitidning Klöver som precis haft premiär. Jag tycker att alla som vill bo och arbeta i sverige skall ha rätt att göra detta och jag ser ökad invandring som någonting i grunden positivt såväl kulturellt som ekonomiskt. Se gärna även mina övriga poster märkta integration och jobbpolitik samt den redögörelse över de förslag som vi i Kungsholmscentern drev på partiets riksstämma i Kalmar.