På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

fredag 25 januari 2008

Öppen inbjudan till Kungsholmscenterns årsmöte

Kallelse till Kungsholmscenterns årsmöte den 29 januari klockan 19.00.

Det har varit ett intensivt år för Kungsholmscentern och den interimsstyrelse som utsågs vid ett första möte på restaurang Kungsholmen i maj 2007. Trots den korta förberedelsetiden fick vi vid partiets riksting gehör för ett flertal av de frågor som vi valde att lyfta fram i debatten. Vi har dessutom tillsammans med övriga borgerliga partier i stadsdelsnämnden bildat Alliansen på Kungsholmen vilket ger oss goda möjligheter att vara med och påverka den lokala politiken. Med anledning av beslutet att förlänga avtalet för Bromma flygplats fick vi som enda parti en förstasidesrubrik samt en helsidesartikel i lokaltidningen Vårt Kungsholmen. Detta är några exempel på att vi redan kommit en bit på vägen att skapa en stabil politisk plattform med lokal förankring här på Kungsholmen.

Styrelsen kommer på årsmötet att presentera ett förslag till ny organisation och det är vår förhoppning att detta nya arbetssätt även skall kunna bidra till ett ökat medlemsantal och en ökad aktivitet bland våra medlemmar eftersom alla krafter behövs i arbetet mot ett fördubblat väljarstöd i valet 2010!

Mycket välkomna hälsar styrelsen genom Oscar Fredriksson, ordförande

Inga kommentarer: