På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

torsdag 31 januari 2008

Verksamhetsberättelse 2007

Tanken om att bilda en lokal centerpartiavdelning på Kungsholmen växte fram som ett resultat av att vi i kraft av vår representation i Kungsholmens stadsdelsnämn tillsammans med övriga borgerliga partier bildat Alliansen på Kungsholmen vilket skapat goda möjligheter att vara med och påverka den lokala politiken. Inom allianssamarbetet har centerpartiet dessutom tilldelats ett särskilt ansvar för stadsmiljöfrågor. Representationen i stadsdelsnämnden tillsammans med vår lokala representation i Landstinget gav ett gyllene tillfälle att vitalisera det politiska arbetet i Stockholms innerstad och skapa en stark lokalpolitisk plattform på Kungsholmen för att säkra 2006 års valframgång och lägga grunden för valrörelsen 2010. Genom ett effektivt lobbyarbetet fick vi trots den korta förberedelsetiden gehör för ett flertal av de frågor som vi valde att lyfta fram i debatten vid partiets riksstämma. Några tydliga resultat var:
- Att stämman antog skrivningar om lika möjligheter för funktionshindrade.
- Att stämman gick tydligt på vår linje att bygga mer på höjden för att gynna miljön och skydda befintliga grönområden.
- Stöd för kraven på en översyn av asyllagstiftningen, särskilt frågorna rörande könsstympning och människohandel.
- Skrivningar om ökat skydd för den personliga integriteten.
- Skrivningar om ökad statlig tillsyn och granskning där man även öppnar för att stänga dåliga skolor, såväl friskolor som kommunala.
- Att Sverige under det kommande EU-ordförandeskapet särskilt skall fokusera på att driva miljöfrågor.
Från avdelningen så har Lotta Nordfeldt och undertecknad nästa varje månad figurerat i massmedia (bl.a. SvD, DN, .SE, Innerstadspress m.fl.) såväl i insändare som i redaktionellt material. Med anledning av vår tydliga argumentation mot beslutet att förlänga avtalet för Bromma flygplats fick vi som enda parti en förstasidesrubrik samt en helsidesartikel i lokaltidningen Vårt Kungsholmen. Vidare gick vi i stadsdelsnämnden emot den övriga alliansen och lämnade ett ersättaryttrande där vi klargjorde vår ståndpunkt i frågan. Detta är några exempel på att vi redan kommit en bit på vägen att skapa en stabil politisk plattform med lokal förankring här på Kungsholmen. Kungsholmscentern har även en tydlig profil i Stockholmscenterns nya tidning Klöver vilken går ut till samtliga medlemmar i distriktet. Kungsholmscentern har under året även anordnat och deltagit ett flertal utåtriktade aktiviteter såväl i form av egna öppna möten som gemensamma alliansaktiviteter utanför Västermalmsgallerian samt stadsdelsnämndens och kyrkans arrangemang i samband med nationaldagsfirandet. Vi har även under året deltagit i debatten via inlägg på bloggen http://kungsholmscentern.blogspot.com/ där vi lyft fram såväl lokala frågor som mer ideologiska ställningstaganden i linje med de beslut som fattades vid årets riksstämma, inte minst centerpartiets stöd för det öppna samhället och vårt fokus på sambandet mellan arbetsmarknads- och integrationspolitik har tidvis ägnats stor uppmärksamhet och då oftast i polemik mot socialdemokrater och sverigedemokrater.
Det kan sammanfattningsvis sägas att det har varit ett intensivt år för Kungsholmscentern och den interimsstyrelse som utsågs vid ett första möte på restaurang Kungsholmen i maj 2007.

Oscar Fredriksson, ordförande

Inga kommentarer: