På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

onsdag 2 januari 2008

Skillnaden mellan flyktinginvandring och arbetskraftsinvandring

Mot bakgrund av dagens ledare (den 3/1) i Sydsvenskan finns anledning att betona en avgörande skillnad mellan arbetskraftsinvandring och flyktinginvandring.

Flyktinginvandringen är den invandring som sker mot bakgrund av att vi i Sverige genom internationella konventioner, i likhet med en majoritet av världens länder, åtagit oss att erbjuda skydd för personer som befinner sig på flykt undan krig och förföljelse eller av andra anledningar riskerar att utsättas för övergrepp i sina hemländer. Centerpartiet anser att det är av yttersta vikt att Sverige och EU tar sitt ansvar för att erbjuda skydd till personer på flykt. Flyktingar har även rätt att få återförenas med sina anhöriga utan några krav på försörjningsansvar. En arbetsmarknads och integrationspolitik med fokus på jobb och företagande är dock givetvis en förutsättning för ge flyktingarna en möjlighet att bygga upp ett nytt liv i Sverige.

Arbetskraftsinvandringen fokuserar på att erbjuda personer från andra länder en möjlighet att bo och arbeta i Sverige. Idag finns inte någon reell möjlighet att få komma hit för att arbeta om man kommer från något land utanför EU. Centerpartiet vill förändra detta och öka möjligheterna för fler människor att flytta till Sverige för att bo och arbeta här under längre eller kortare perioder. Här finns även en diskussion kring hur man skall utforma detta system där frågan om försörjningsansvar är en del av en pågående diskussion.

/Oscar Fredriksson

11 kommentarer:

Lars sa...

Du inser väl vilken katastrof det skulle bli om det öppnas upp för en omfattande generell arbetskraftsinvandring samtidigt som den s k generösa flyktingpolitiken fortsätter? Då skulle asylsökar- och anhöriginvandrarnas situation på arbetsmarkanden bli än mer pressad och många skulle dömas till ett livslångt utanförskap (vilket gäller både de som redan finns här och framtida sådana invandrare). Observera att den s k generösa flyktingpolitiken inte är någon naturlag som inte går att påverka och som skulle vara omöjlig att lägga om utan bryta mot internationella konventioner. Det danska exemplet visar att en sådan omläggning är möjlig utan att internationella konventioner kommer i kläm.

jan sa...

Utan försörjningskrav på anhöriga skriver du,men vem ska betala?.Och tycker du det är bra att sverige tar emot ungefär hälften av alla irakiska
flyktingar som kommer till Europa.Nej Sverige behöver en flyktingpolitik som liknar den i övriga eu-länder.

Anonym sa...

Var ligger flyktingförläggningen på Kungsholmen?

BefriaMedia sa...

Oscar,
Jag har ett par problem med din syn. Ett, du har helt missuppfattat vad en flykting ar. Du talar om att flyktingar ska integreras med med "fokus pa jobb och foretagande". En riktig flykting har ju flytt fran en akut kritisk situation, krig, tsunai eller likaande som direkt hotar den personen. Det finns ingent land som kraver att flyktingar ska integreras med jobb. Av flyktingar kan man inte krava att dom ska jobba och forsorja sej, inget annat land kraver det, menar du att Sveige ska krava det vilket gar emot alla konventioner vi skrivit under?

Tva, de flyktingar som kommer till sverige har i de flesta fall passerat 15-25 granser innan dom ankommer, anser du inte att flyktingar ska klassas av det forsta land dom kommer till, vilket ar praxis i flykting fragor i alla lander runtom i varlden.

Tre, Vad fick dej att tycka att utomeuropeisk arbetkraftsinvandring ar bra for Kungsholmen och Sverige? Hur menar du att det "finns en diskussion om forsorjningsansvar". Utlandsk arbetskraft har val forsorjning? Med tanke pa de runt 1 miljon svenskar som inte har sysslesattning, borde vi inte fokusera vara krafter pa att skaffa dess arbete innan vi soker arbetskraft fran afika och asien och andra utomeuropeiska orter? Det ar ju ett reellt lidande dessa manniskor nu erfar och trots ny regering sa fortsatter foretagsflytten utomlands, vi fortsatter att forlorar arbetstillfallen. Ar inte det viktigast, det later som du vill strunta i alla dessa arbetslosa och gora nagot som vi inte ens behover nu, importera utlands arbetskraft. Varfor? Ovanpa alla dessa arbestlosa sa har vi redan andra flyktinga, asylsokande mfl, som kan vara runt 1 miljon, de flesta sysslolosa, som kanske borde sysselsattas forst?

Fyra, Sverige star ensmat i Europa om att acceptera ofantliga mangder med sk asylsokande. Hur du nagon uppfattning om vad Sverige ska fora for slags invandrings politik? Har du funderat pa hur manga vi ska ta emot varje ar, vad ar ett lampligt antal som vi kan klara av att hantera?

Fem, har du nagon syn pa hur vi ska bedoma falska flyktingar. Jag menar de som ankommer och vill ha asyl utan att ha nagra goda skal till att fa asyl. Hur ska vi bedoma en asylsokande som ljuger om sin status, ska vi dra in flyktingstatusen om vi upptacker att dom ljugit i sin anskan?

Sex, ha du eller nagon i din familj kant att ni behover upplata en del av er bostad till nagon flykting nagonsin i ert liv? Har ni personligen hjalp nagon flyktimng med bostad?

Tacksam att hora din syn pa dessa fragor som handlar om historiskt sett den viktigast politiska fragan Sverige nagonsin hanterat.

Kungsholmscentern sa...

Hej Befriamedia,

Jag är jurist med erfarnehet av asylprövning och flyktingfrågor både från arbete inom svenska myndigheter och frivilligarbete inom Röda Korset. Så min kunskap egen erfarenhet inom området är relativt god.

Om du anger ditt fullständiga namn så kan vi ta en diskussion på lika villkor där vi båda vågar stå för de åsikter vi framför.

Mvh
Oscar Fredriksson

Johan Johansson sa...

Hej Oscar,

Jag såg fram mot att få läsa ditt svar till signaturen "Befriamedia".

Det är ju relevanta frågor han/hon ställer. Dina svar torde väl inte påverkas av, om frågeställaren heter Joakim, Sara eller Karl-Astrid?

Det verkar lite fegt av dig, att inte vilja svara..

Kungsholmscentern sa...

En rimligt krav i en öppen debatt är enligt min mening att var och en vågar stå för sina åsikter under eget namn.

/Oscar Fredriksson

Johan Johansson sa...

Hej Oscar,

Du skriver: "En rimligt krav i en öppen debatt är enligt min mening att var och en vågar stå för sina åsikter under eget namn."

Först förföljer du och dina kollegor gemensamt dissidenter - sedan klagar du över, att somliga ej vill längre vågar skylta med sina namn och därmed riskera en påhälsning från centerns (och övriga riksdagspartiers) stenkastande stormtrupper...

Som sagt: Dina svar torde väl inte påverkas av, om frågeställaren heter Joakim, Sara eller Karl-Astrid?

Ett rimligt krav på en politier är, att han svarar på relevanta, sakliga frågor utan att fästa någon vikt vid frågeställarens namn, status eller vandel.

BefriaMedia sa...

Hejsan Oscar,
Jag far tacka for ditt arliga svar som alltsa inte var ett svar. Dittt satt att slingra dej imponerar inte. Du forsokte utnyttja enligt dittt satt att se saken "en teknikalitet" sa du slipper svara, det var sorgligt, ingen gar pa den bluffen.

Jag misstankte att du skulle vagra svara, eftersom fragorna ar de mest relevanta till folk som har din syn. Dessa fragor ar enkla att svar pa, men folk som har din syn, har aldrig nagonsin kunna ge ett svar.

Som de ser sa ar andra intresserade av samma sak.

Med anldening av att du inte kan och inte vill svara maste jag sortera bort dej och dina asikter till sopkorgen. Dar passar dina vaga utryck for politik som ditt andra inlagg visar.

Du ar en dalig forsaljare, ungefar;
DU: Kop min produkt.
FOLK: Vad ar det for slags produkt?
DU: Det talar jag inte om.
FOLK: Hur ska jag kunna kopa den isafall?

Kungsholmscentern sa...

Bästa Befriamedia,

Tråkigt att du känner så och inte är beredd att skriva under dina inlägg i eget namn.

Om du läst mina tidigare inlägg på denna blog och länkarna till mina övriga debattinlägg så tror jag att det med all önskvärd tydlighet framgår vilka politiska lösningar jag förespråkar. Att du inte gillar dessa är dock en annan fråga.

Anders Svensson Malmö sa...

Då ställer jag dessa frågor till dig: Och jag förväntar mig ett svar med tanke på vad skrivit. Jag är inte anonym!
Klipp:Oscar,
Jag har ett par problem med din syn. Ett, du har helt missuppfattat vad en flykting ar. Du talar om att flyktingar ska integreras med med "fokus pa jobb och foretagande". En riktig flykting har ju flytt fran en akut kritisk situation, krig, tsunai eller likaande som direkt hotar den personen. Det finns ingent land som kraver att flyktingar ska integreras med jobb. Av flyktingar kan man inte krava att dom ska jobba och forsorja sej, inget annat land kraver det, menar du att Sveige ska krava det vilket gar emot alla konventioner vi skrivit under?

Tva, de flyktingar som kommer till sverige har i de flesta fall passerat 15-25 granser innan dom ankommer, anser du inte att flyktingar ska klassas av det forsta land dom kommer till, vilket ar praxis i flykting fragor i alla lander runtom i varlden.

Tre, Vad fick dej att tycka att utomeuropeisk arbetkraftsinvandring ar bra for Kungsholmen och Sverige? Hur menar du att det "finns en diskussion om forsorjningsansvar". Utlandsk arbetskraft har val forsorjning? Med tanke pa de runt 1 miljon svenskar som inte har sysslesattning, borde vi inte fokusera vara krafter pa att skaffa dess arbete innan vi soker arbetskraft fran afika och asien och andra utomeuropeiska orter? Det ar ju ett reellt lidande dessa manniskor nu erfar och trots ny regering sa fortsatter foretagsflytten utomlands, vi fortsatter att forlorar arbetstillfallen. Ar inte det viktigast, det later som du vill strunta i alla dessa arbetslosa och gora nagot som vi inte ens behover nu, importera utlands arbetskraft. Varfor? Ovanpa alla dessa arbestlosa sa har vi redan andra flyktinga, asylsokande mfl, som kan vara runt 1 miljon, de flesta sysslolosa, som kanske borde sysselsattas forst?

Fyra, Sverige star ensmat i Europa om att acceptera ofantliga mangder med sk asylsokande. Hur du nagon uppfattning om vad Sverige ska fora for slags invandrings politik? Har du funderat pa hur manga vi ska ta emot varje ar, vad ar ett lampligt antal som vi kan klara av att hantera?

Fem, har du nagon syn pa hur vi ska bedoma falska flyktingar. Jag menar de som ankommer och vill ha asyl utan att ha nagra goda skal till att fa asyl. Hur ska vi bedoma en asylsokande som ljuger om sin status, ska vi dra in flyktingstatusen om vi upptacker att dom ljugit i sin anskan?

Sex, ha du eller nagon i din familj kant att ni behover upplata en del av er bostad till nagon flykting nagonsin i ert liv? Har ni personligen hjalp nagon flyktimng med bostad?

Tacksam att hora din syn pa dessa fragor som handlar om historiskt sett den viktigast politiska fragan Sverige nagonsin hanterat.