På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

torsdag 10 januari 2008

Jobbtorg - en väg till integration och tillväxt!

SvD skriver idag om de nya jobbtorgen. Jag har även i en debattartikel i Dagens Samhälle tidigare argumenterat för en ökad satsning på jobb och företagande i invandrartäta områden i enlighet med det budgetförslag som Centerpartiet i Stockholms stad presenterat. Centerpartiets riksstämma tidigare i år valde även att lägga in integratiosfrågorna som en del i vårt jobbprogram för att få ett tydligare fokus på desa frågor.

Vi skriver bl.a. på sidan 12 under rubriken JOBB ÄR VÄGEN TILL INTEGRATION att:Centerpartiet anser att en god integration kommer ur en bra närings- och arbetsmarknadspolitik som underlättar för människor att komma in på arbetsmarknaden. Med en politik som förbättrar klimatet för arbete och företagande, kommer människor från andra länder att få det mycket enklare att komma i arbete och finna egen försörjning.Jobb- och integrationspolitiken måste ha individen i centrum. Det förutsätter att Sverige i större utsträckning stimulerar samverkan som går över de traditionella sektorsgränserna. Centerpartiet och alliansregeringen kommer under 2008 genomföra försöksverksamhet med nystartscentrum ett antal kommun- och stadsdelar där utanförskapet är särskilt stort. Målet är att hitta en samverkansform där olika aktörer samlas under ett och samma tak- för att underlätta för den enskilde att få snabb hjälp och stöd att etablera sig på arbetsmarknaden.

Det är endast genom en reformerad integrationspolitik som fokuserar på jobb och företagande som vi kan möta den främlingsfientlighet som finns i det svenska samhället. Vi måste inse att invandringen utgör en möjlighet och inte ett hot! Läs gärna en dagsaktuell rapport i detta ämne som ger en god bild av läget.

Mvh
Oscar Fredriksson

2 kommentarer:

Anonym sa...

Att personen på bilden skulle vara anställbar, det kan ju bara en idiot tro. Det här packet kommer att leva på bidrag så länge de är kvar i landet, dvs. tills vi sparkat ut dem.

Kungsholmscentern sa...

Ett konkret exempel ur verkligheten:

Jag besökte en vårdavdelning på ett större sjukhus i julhelgen. På dena avdelning var personer med utländsk bakgrund i majoritet av personalen. Verksamheten hade således inte fungerat utan dessa personers arbetsinsatser.

Invandringen kommer att behövas även i framtiden. Vad som dock krävs är en bättre arbetsmarknads och integrationspolitik med fokus på jobb och företagande. Detta är därför en fråga som jag ständigt återkommer till både i den allmänna debatten som i det interna partiarbetet. Och jag tror att jag har hela partiet med mig i denna fråga.

För mer utförlig information om centerpartiets jobbpolitik gå in på www.centerpartiet.se och klicka på Riksstämman i högerfältet så får du länkar till våra samtliga stämmobeslut bl.a. vårt Jobbprogram.

Mvh
Oscar Fredriksson