På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

tisdag 1 januari 2008

Låt ledorden för 2008 bli frihet, öppenhet och ansvar!

Låt oss under detta år en gång för alla göra upp med inskränkthet och främlingsfientlighet för att istället fullt ut bejaka det faktum att vi är en del av ett större sammanhang och inte kan isolera oss från resten av världen.

Inom miljöområdet måste vi alla som individer och konsumenter ta ett ökat miljöansvar i vardagen. Genom medvetna val och en stark miljöopinion sätter vi även press på näringslivet och våra politiska företrädare att öka intensiteten och engagemanget i miljöarbetet på såväl nationell som internationell nivå.

Låt 2008 bli ett år av ökad öppenhet mot omvärlden där vi välkomnar alla personer som vill bo och arbeta i Sverige. Låt oss även lämna gångna tiders passiviserande bidragstänkande och istället fokusera på den enskilde individens eget försörjningsansvar. Att gå från ett passiviserande bidragspolitik som hämmar den enskildes egen drivkraft till en politik som baseras på ökade möjligheter till egenförsörjning och eget ansvarstagande är ett viktigt steg mot ökad frihet för den enskilde!

Att värna den personliga integriteten och att förbättra den enskildes skydd mot kränkningar, hot och övergrepp är några ytterligare frågor att arbeta vidare med under 2008 och här har vi alla ett ansvar att agera såväl i vardagen som i den politiska debatten.

När det gäller bostadspolitiken är en fortsatt ombildning av hyreslägenheter till bostadsrätter ett sätt att öka ansvarstagandet för den egna boendemiljön och minska den segregation som uppstår på en icke fungerande marknad där kontakter och svartkontrakt är enda vägen till ett eget boende. Ökad öppenhet kring alternativa boendeformer, eko-skyskrapor och hållbara städer är ytterligare exempel på frågor där den fria tanken bör få spelrum under 2008.

Ett värdigt och mänskligt bemötande gentemot de människor som har svårigheter att på egen hand ta kontrollen över sina liv behöver även bygga på en tanke om ett gradvis ökat eget ansvarstagande genom exempelvis sprutbytesprogram och trappstegsboende för dem som lider under missbruk. I arbetet med att skapa förutsättningar för ett ökat eget ansvarstagande och mening i tillvaron utgör givetvis alla våra frivilligorganisationer som exempelvis Kris, Röda Korset och Stadsmissionen goda exempel på hur enskilda engagerande personer kan göra skillnad. För kom ihåg att allting börja hos dig och att vi alla har ett gemensamt ansvar för att 2008 blir ett år präglat av individuell frihet och öppenhet mot omvärlden!


Se även några ytterligare inlägg med anledning av det nya året signerade: Claes Arvidsson, Magnus Andersson, Stefan Ingves, Lars Nystedt, Blogge Bloggelito och Jinge samt några aktuella inlägg om sprutbyte (se även ett tidigare inlägg från Gustav Andersson i denna fråga) och bostadspolitik.

3 kommentarer:

Anonym sa...

En ombildning av hyresrätter till bostadsrätter kommer inte att minska segregationen, snarare öka den. En bostadsrätt kostar som bekant pengar och då är det endast de som har ekonomiska förutsättningar som kan bo där.

Kungsholmscentern sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Kungsholmscentern sa...

Frågan är dock om dagens reglerade hyresmarknad inte i ännu högre grad bidrar till ett segregerat boende eftersom det ger låg rörlighet på bostadsmarknaden och kräver svarta pengar, byteslägenhet eller personliga kotakter för att få en förstahandskontrakt i attraktiva områden.

Se gärna länken i själva blogposten för ett intressant inlägg i denna fråga.

Mvh
Oscar