På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

fredag 11 januari 2008

Invandringen är en tillgång!

I dagens ledare i DN , Sydsvenskan och SvD verkar äntligen debatten om synen på invandring och invandringens kostnader att komma igång på riktigt. Detta är mycket bra eftersom Sverigedemokraternas och andra främlingsfientliga gruppers påståenden om invandringens enorma kostnader allt för länge tillåtits dominera debatten. Problemet med de beräkningar som SD m.fl. brukar stödja sig på är dock att de endast räknar kostnader och inte ser till exempelvis skatteintäkter. Om de gjorde detta skulle de (troligtvis ganska motvilligt) tvingas inse att invadringen även kan utgöra en ekonomisk tillgång under förutsättning att det finns en fungerande arbetsmarknads och integrationspolitik. Tyvärr har tidigare regeringar varit allt för passiva och ointresserade av dessa frågor vilket skapat ett flertal allvarliga problem med segregation och utanförskap. För att bryta denna utveckling och bättre ta tillvara den resurs som det faktiskt innebär att personer från andra länder vill bo och arbeta i Sverige måste vi fokusera på en reformerad integrationspolitik. En integrationspolitik med särskilt fokus på jobb och företagande som ger den enskilde individen en möjlighet att utvecklas och bli en del av det svenska samhället.

Jobbtorg - en väg till integration och tillväxt!
Skillnaden mellan arbetskraftsinvandring och flyktinginvandring
Välkomna alla som vill bo och arbeta i Sverige

Mvh
Oscar Fredriksson

PS/En uppdatering med ett konkret exempel från Centerpartiets Ljungby vilket jag även refererat till i kommentarerna till detta inlägg: Länk till svt./DS

20 kommentarer:

Roger Svensson sa...

Problemet verkar snarare vara att du inte vet vad du pratar om. De beräkningar som finns tar naturligtvis även hänsyn till intäkter! Här finns en sammanställning av forskningsläget:
Länk

Det finns olika beräkningsmodeller som ger olika kostnader men helt klart är att nuvarande invandring är en enorm ekonomisk belastning och inte en tillgång.

Sen ägnar du dig åt ett rent logiskt felslut, invandringen ÄR inte en tillgång för att den ev. skulle KUNNA vara det om inte om vore:
Länk

Kungsholmscentern sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Kungsholmscentern sa...

Om du läser rapporten från Skattebetalarna lite mera grundligt och analyserar det som faktiskt står i den så finner du nog att den i huvudsak ligger i linje med min argumentation och det resonemang som finns i den DN-ledare som jag hänvisat till ovan.

Slutsatsen i Skattebetalarnas rapport fångar på ett tydligt sätt själva huvudfrågan om var vi bör lägga fokus i denna debatt:

" Immigranter är driftiga människor som flyttar till ett nytt land i hopp om ett bättre liv. Det är det och de möjliga lösningarna som fokus bör ligga på. Vägvalet står vid att antigen blunda för situationen eller att ta sig an globaliseringens utmaningar, konsekvenser och framförallt; möjligheter. I det är den ökade migrationen och invandringen en viktig del."


Mvh
Oscar fredriksson

Roger Svensson sa...

Vad rapporten visar är att invandringen är en enorm ekonomisk belastning och att de beräkningar som finns, tvärtemot vad du hävdade, även tar hänsyn till intäkter.

Om du inte ens erkänner existensen av problemet, att nuvarande invandring är en stor ekonmisk belastning, så hur skall man ens börja komma till rätta med det?

Att försvara nuvarande invandringspolitik, som när det gäller utomeuropeiska invandrare till största del inriktar sig på att hit deras anhöriga, med att arbetskraftsinvandring kan vara ekonmiskt lönsam är ju bara ett billigt sätt att försöka blanda bort korten.

Vill du argumetera för arbetskraftsinvandring, av t.ex. Kanadensisk modell, gör det. Men kom inte och påstå att det har något som helst med dagens invandringspolitik att göra!

Anonym sa...

Roger Svensson:
Poängen är ju att det är i stort sett omöjligt att göra en korrekt beräkning av vad "invandringen" kostar Sverige, eftersom ingen definierar, innan de häver ur sig siffrorna, vad "invandring" är och vilka personer som tas med i beräkningarna.

Om du tittar på den kinesisk-födda befolkning vi har i Sverige har du troligen ingen kostnad alls för Staten. Dessa individer betalar istället enorma summor pengar i skatt, och är helt enkelt en vinst. De studenter som är här från Kina har egna pengar med sig för uppehällen. Kineser = vinst för Sverige alltså.

Om man då istället tittar på de somaliska flyktingar som är här, så är de oftast befattade med höga kostnader. Många saknar utbildning, en hel del har oroväckande psykiska problem (på grund av extrema krigssituationer och liv i anarki) och få har arbeten. Somalier = förlust för Sverige alltså.

Men detta är ju om man räknar krasst, och det blir ju inte särskilt trevligt. Ska Sverige sluta hjälpa personer från Somalia och bara hjälpa personer från Kina? Självklart inte.

Istället bör ju Sverige inrikta sin politik på att just definiera de grupper som har problem och hjälpa dessa mer.

På SFI (Svenska för Invandrare) har man t ex stora möjligheter att göra så, eftersom det oftast är den första och största inkörsporten till Sverige för både invandrare och asylsökande flyktingar. Här borde man alltså kunna snappa upp vilka som har problem och vilka som inte har det.

Men problem menar jag språkförbistringar (Thailändare har t ex svårare att lära sig svenska än Filippiner, på grund av ursprungsspråken), sociala problem (flyktingar har t ex oftast dåliga svenska kontaktnät, medans invandrare kan ha ganska goda sådana) och sjukdomar (flyktingar, återigen, har ofta post-traumastörningar på grund av krig).

Så de som vill stoppa "invandringen" måste först och främst definiera vad de menar med "invandring" och sedan definiera VARFÖR de vill stoppa denna.

Invandrare är oftast en vinst för Sverige medans flyktingar, helst initiellt, ofta förenas med mycket höga kostnader.

Men flyktingar från krigsdrabbade länder måste vi ju hjälpa, om vi kan. Och det kan vi.

Och invandrare, såsom familjeanknytningsinvandrare och liknande, har det redan idag mycket svårt att ta sig hit. Sverige har extremt snåriga och svåra regler för invandring. Om man inte varit i kontakt med Migrationsverket i sådana ärenden är det svårt att veta hur krångligt - och långt tid! - det faktiskt tar!

Så att "stoppa invandringen" på grund av att "den kostar för mycket" är med andra ord bara löjligt. Det är bättre att förändra invandringen, flyktingmottagandet, SFI och den lagstiftning vi har så att vi kan lättare råda bot på de problem som uppstår genom att specialisera oss på problemgrupper.

Roger Svensson sa...

Anonym:

Vilka som räknas till gruppen invandrare definieras naturligtvis i de olika beräkningarna, konstigt vore väl annars! Sen är det också relevant att titta på kostnaderna baserat på ursprungsland, vilket inte direkt görs i de undersökningar jag sett.

Om du tror att målsättningen med Sveriges invandringspolitik är att hjälpa världens flyktingar och lidande så handlar det om ett rent omänskligt resursslöseri av gigantiska mått! Våra resurser satsas på att hjälpa den lilla bråkdel av världens flyktingar och lidande som lyckas skrapa ihop den förmögenhet som krävs för att ta sig hit. Dessa resurser skulle kunnat rädda livet på ett mycket stort antal människor i tredje världen. De flyktingar som inte har den förmögenhet som krävs för att komma hit får hålla till godo med den hjälp som UNHCR erbjuder vilket är 1 kr/dag! Vaccinering, se till att det finns rent vatten, mat osv. skulle rädda många människoliv till en kostnad som är ringa jämfört med att försörja en enda flykting här. Sverige har inte oändliga resurser och man måste därför prioritera att använda dessa till de åtgärder som rätta flest liv. Har man en limpa och 10 hungriga skall man ge alla en lika stor bit, i Sverige tycks man dock anse att det är bättre att 1 person får hela limpan och resterande 9 får svälta i hjäl ...
Länk

När det gäller vilka som kommer hit så visar statistiken att det faktiskt inte är främst flyktingar som tas emot utan just anhöriga. 2006 hade enbart 7% av invandrarna några flyktingskäl, ännu mindre andel om man enbart räknar flyktingar enligt Geneve-konventionen som Sverige förbundit sig att ta emot, medan 31% var anhöriga:
Länk

Kungsholmscentern sa...

För att nyansera debatten vill jag bara hänvisa till att flyktingmottagandet i centerpartistiska Ljungby gått med 5 miljoner i överskott....

Ett bevis för att en god och human politik även kan vara ekonomiskt lönsam om man bara jobbar med frågorna på rätt sätt.

Vidare utsågs nyligen centerpartistiska Värnamo av tidningen Fokus till Sveriges bästa integrationskommun 2007.

Så visst finns det fakta som visar på att vår politik med fokus på jobb och företagande faktiskt fungerar.

Mvh
Oscar Fredriksson

Tommy Svine Kristusfer Fulejoe sa...

Mycket prat om att invandringen är en vinstgivande tillgång, men man vågar inte granska dessa siffror och få stöd samt fakta för sina påståenden. Du Oscar säger att detta är en tillgång, men du är totalt oförmögen att uppge VAD det är som visar på detta!!
Menar du pizza och kebab?


Nej invandringen sker på åldringars och skolors bekostnad kort och gott. Visa fakta och trovärdig källa på att jag har fel om du nu kan. I annat fall är dina ord inget värt utan enbart tomma påståenden samt floskler .

Kungsholmscentern sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Kungsholmscentern sa...

Jag har i ett tidigare inlägg bl.a. som ett konkret exempel nämt att jag besökte en vårdavdelning på ett större sjukhus i julhelgen. På dena avdelning var personer med utländsk bakgrund i majoritet av personalen. Verksamheten hade således inte fungerat utan dessa personers arbetsinsatser.

Dessutom har jag ovan nämn Värnamo och Ljungby som två goda exempel.

Vidare har Verket för näringslivsutveckling (www.nutek.se)prsenterat ett flertal rapporter om integration och tillväxt samt invandrares företagande som jag också vid ett flertal tillfällen hän visat till.

Jag tror inte att det är bristen på goda exempel dom är problemet i denna debatt. Problemet är nog snarare att de partier och personer som vill driva en främlingsfientlig politik gör allt de kan för att måla up invandringen som ett hot utan hänsyn till de positiva sidor som finns. Om man skulle räkna kostnader för den infödda befolkningen på samma sätt som bl.a. SD gör avseende invandringen så är vi ju alla en minuspost i budgeten ända fram till långt upp i 20-års åldern, eller ännu längre om vi inte får jobb och börjar betala skatt.

Det är därför allianspolitiken med fokus på jobb och företagande är helt nödvändig.


Mvh
Oscar Fredriksson

Roger Svensson sa...

Oscar Fredriksson:

Att de positiva exempel som finns på något sätt skulle vara reprensentativa för helheten är helt enkelt inte sant. Jag skulle sanarast vända på steken:
Jag tror inte att det är bristen på negativa exempel dom är problemet i denna debatt. Problemet är nog snarare att de partier och personer som vill försvara nuvarande invandringspolitik gör allt de kan för att måla upp invandringen som en tillgång utan hänsyn till de negativa sidor som finns.

Sen är det inte SD som räknat fram de siffror som finns att tillgå, det är forskare. Att jämföra hela gruppen invandrare med omyndiga barn är naturligvis inte relevant, om du nu inte betraktar dem som det. För att få en relevant jämförselse måste man jämföra kostnader/intäkter med motsvarande grupp etniska svenskar, vilket också gjorts i de underökningar som finns.

Om nu alliansen vill lägga "fokus på jobb och företagande" borde man i rimlighetens namn vilja ha hit arbetskraft/företagare, inte asylsökande och deras anhöriga!

Anonym sa...

"en ekonomisk tillgång under förutsättning att det finns en fungerande arbetsmarknads och integrationspolitik"

-Fungerande arbetsmarknad:
Dom kommer hit som analfabeta kamelfösare, så ska vi anpassa oss mot det? Inte heller vettigt att ta hit personer i 40-60-års ålder och sen lära dom svenska, engelska, vetenskap, ingejörsskap osv.

-integrationspolitik:
Ska vi verkligen INTEGRERA sharia, könsstympningar, klantänkande, hängningar, halshuggningar eller borde vi assimilera folk som kommer hit? Det du förespråkar är en omöjlighet.

Du snackar i nattmössan.

Anonym sa...

Oj, vilket nyanserat inlägg! Man kan nästa tro att den enda kontakt med omvärlden du har är genom SD-kuriren.....

Kungsholmscentern sa...

För det första: stå gärna för uttalanden under eget namn.

För det andra: Antalet kammelfösande analfabeter torde vara ganska få men för denna grupp är det givetvis särskilt viktigt med utbildning och språkundervisning. Ett större problem är nog att vi inte tar tillvara den kompetens som finns hos många högutbildade invandrare, exempelvis läkare som inte får jobb inom sjukvården trots läkarbrist på många platser i landet.

För det tredje: Sharia, könsstympningar, klantänkande, hängningar, halshuggningar kommer inte att införas i Sverige på grund av en ökad invandring. Tvärtom så är en klar majoritet av de som invandrar hit i likhet med oss som bor här motståndare till detta.

Mvh
Oscar Fredriksson

Gurka i Burka sa...

Roger Svensson:

Det är inte alls så att alla flyktingar skrapar ihop förmögenheter för att komma hit. Många "lyfts hit" direkt från flyktingläger. Jag råkar känna en bunt och har frågat om hur de kom hit, varför, hur det gick till etc.

Att de flesta är anhöriginvandrare och inte flyktingar var lite min poäng.

Anhöriginvandrare kostar sällan lika mycket som just flyktingmottagande.

Och de som tror att vi har en generös anhöriginvandringslagstiftning bör genast råda bot på sin utbildningsbrist genom att läsa på, förslagsvis på Migrationsverkets website.

Jag håller dock med dig om att u-hjälp bör satsas i respektive land. Men när det gäller flyktingmottagande från flyktingläger så är det oftast bättre, eftersom situationen i landet helt enkelt då oftast är sådan att man inte KAN hjälpa på plats.

Efter mina egna resor kan jag helt enkelt konstatera att NUTEK:s och SIDA:s företagsstöd är en av de allra bästa formerna som finns som u-hjälp. Turism kommer i andra hand - det är också förbaskat effektivt.

Gurka i Burka sa...

Roger Svensson:

Jag måste instämma med dig om att det finns många problem med invandrings- och flyktingpolitiken i Sverige.

Men det finns också en stor potential och det finns mycket positivt med invandring och flyktingmottagande.

De två största problemen är ju - det håller du säkert med om - invandrare (och flyktingar, för enkelhetens skull kallar jag alla icke-i-Sverige-födda för "invandrare" hädanefter) som begår brottsliga handlingar, samt invandrare som inte arbetar utan bara får bidrag.

Problem ett:
Brottslighet och invandring är ganska enkel att råda bot på. Man ger helt enkelt inte ut PUT (Permanent Uppehållstillstånd) förrän efter två år. Detta är praxis när man gifter sig med någon utanför EU, så varför inte ha detta som praxis när det gäller SAMTLIGA invandrare? Begår man brott som ger fängelse under denna tvåårsperiod så skickas man helt enkelt tillbaka till föregående land.

Problem två:
Bidragsberoendet är svårare. Dels har vi ju flyktingar som i väldigt många fall är sjuka, just eftersom de upplevt extrema situationer, som krig, tortyr, våldtäkter och annat vidrigt. Sådana människor måste ju få vård, och det är självklart att de ska vårdas.

De som dock har utbildningar och är friska måste ju ut i arbetslivet omgående. Och här kan man enkelt, som jag beskrev tidigare, använda sig av SFI.

Fp var inne på detta tidigare, men på ett klantigt sätt. De ville omvandla SFI till en renodla yrkesskola. Jag tror det är ett misstag.

Men att KOMPLETTERA SFI med yrkesskola, det kan få en mycket bra effekt.

Om kommunerna samtidigt kan samarbeta med företag och få ut dessa SFI-studenter efter ca 6-8 månader som praktikanter i en månad eller två, på arbetsplatser som har en LITEN invandrartäthet - då kan man dessutom skapa integration, samtidigt som det skapar bättre förutsättningar för att kunna språket.

En sak till:
Du har rätt i att SD inte har skapat statistiken de använder sig av i sin propaganda. Men problemet är ju att SD använder sig av statstik som är falsk, från undersökningar som inte alls kommer från "forskare" utan klåpare. Mycket av de siffror som SD använder sig av är ju rena lögner - det ser du ju t ex i exemplet du tog upp själv tidigare, där de just går igenom bl a siffror som SD använt sig av.

Så, kortfattat:
IMHO är inte invandring och flyktingmottagande i sig ett problem i Sverige.

Problemet är att vi inte har enkla och skarpa regler, och nationellt täckande praxis, för SFI, yrkesutbildningar, utbildningskonvertering och brottsförebyggande åtgärder. Migrationsverket är dessutom ett mycket komplicerat och jobbigt verk som borde göras om från grunden. Vi har en enorm arbetslöshet i Sverige, men Migrationsverket är ALLTID underbemmannat. Hur går det ihop??

Roger Svensson sa...

Gurka i Burka:

De som lyfts hit direkt från flyktingläger, dvs kvotflyktingar, utgör en väldigt liten andel av totala antalet beviljade uppehållstillstånd, enbart 2% år 2006 (eller 1626 personer):
Länk
T.ex. den stora gruppen irakier, som Sveige tar emot fler av än både EU sammantaget och USA, använder sig i stället nästan uteslutande av kriminella smugglingsligor som tar 100.000 - 150.000 per person, en förmögenhet i dessa länder:
Länk

När det gäller anhöriga så är Sverige unikt i världen i sin "generositet" att erbjuda bidragsförsörjning för alla dessa, inget annat land gör detta! Kolla t.ex. denna jämförelse:
Länk

Att anhöriga till de som beviljas uppehållstillstånd av flyktingskäl skulle kosta mindre än mottagaren har jag svårt att tro, har du någon källa på det? Måhända krävs en mindre utredningsprocess men när de väl är här borde de ha minst samma behov av bidrag, SFI osv.

I vilka fall kan man inte hjälpa flyktingar på plats eller i närområdet? Sverige torde inte i något fall vara det första säkra landet att ta sig till. De som inte har den förmögenhet som krävs för att betala kriminella smugglingsligor för att ta sig hit är ju hänvisade till flyktingläger i säkrare områden eller i grannländer. Att satsa resurser för att förbättra förhållandenna i dessa hjälper mångdubbelt jämfört med att ta emot människor här. Förslaget om "safe havens" är något som snarast borde införas:
Länk

När det gäller U-hjälp så är det helt klart mer klokt att satsa på företagande än bara ge bidrag till regimer om syftet är att utveckla dessa länder. Men när det gäller hjälp för att rädda liv så är det även mer klokt att satsa resurserna på vaccinering osv. än på flyktingmottagande här. Man måste prioritera de åtgärder som räddar flest liv med de de begränsade resuser vi har. Det är ju knappast värre att människor i U-länderna dör i konflikter än att de dör i sjukdomar, av svält osv.

Sverige bör, som du säger, i likhet med övriga länder i Europa i princip enbart utfärda temporära uppehållstillstånd (TUT) för de som kommer hit, inte som nu ge permanenta uppehållstillstånd direkt. Inte enbart för att lättare kunna avvisa kriminella utan även för att kunna skicka tillbaka folk om det visar sig ha ljugit och folk som inte längre har skyddsbehov samt inte klarar sin egen försörjning. Om dessa tillåts stanna så stjäl de ju bara resurser som kunnat hjälpa andra flyktingar. Dessa temporära tillstånd kan omvandlas till permanenta efter ett antal år för de som försörjer sig själva och för de som har fortsatt skyddsbehov. De som inte kan belägga sin indentitet skall i princip inte kunna få peramant uppehållstillstånd. Ungefär 90% av de som kommer hit saknar idag ID-handlingar eftersom det snarare gör det lättare än svårare att få stanna permanent.

När det gäller hur man tar emot de som kommer hit finns mycket att göra, den välmenande, kravlösa bidragslinje som gällt hitills är enbart destruktiv. Ett skräckexempel:
Länk
Man måste också inse att mängden i sig är kanske det största problemet. En invandring på den nivå som finns i övriga Norden eller Europa skulle vara ett mycket lättare problem att hantera.

Skulle inte kalla t.ex. Jan Ekberg för "klåpare". Naturligvis kan beräkningarna över invandringen kostnader kritiseras på flera punkter, både för att vara för låga och för höga. Men faktum kvarstår att kostnaderna är mycket stora hur man än räknar.

Spinkige spinnrockaren sa...

Oscar Fredriksson:

För det tredje: Sharia, könsstympningar, klantänkande, hängningar, halshuggningar kommer inte att införas i Sverige på grund av en ökad invandring. Tvärtom så är en klar majoritet av de som invandrar hit i likhet med oss som bor här motståndare till detta.

Hur vet du detta? Redan nu samarbetar socialdemokraterna och Muslimska brödraskapet mycket intimt. Måna Muslim (varför tror du att hon kallas så?) åker ut till mångkulturella centrum, förorter och moskéer och lovar 15 miljarder. I valet 2006 åkte sossar ut i förorterna och skrek i megafon: "Rösta på oss, annars kommer moderaterna att dra in era bidrag!"

I Nederländerna röstade 90 procent av de utomeuropeiska invandrararna på vänsterpartier. I valet 2006 var det invandrarna som vann valet åt alliansen. Deras högersvängning var mycket tydligare än den övriga befolkningens. Mönstret är likadant över hela Europa, och i USA är det svarta och latinamerikaner som främst röstar på demokraterna.

Ju fler invandrare, särskilda afrikanska, arabiska, sydamerikanska, balkanska och muslimska sådana, desto sämre chanser har ni borgerliga partier att vinna något riksdagsval över huvud taget i framtiden.

Eftersom vi fyller på Sverige med tiotusentals utomeuropeiska invandrare varje år, samtidigt som svenskar flyttar ut, når vi förr eller senare en punkt där det blir matematiskt omöjligt för borgerligheten att vinna ett riksdagsval. Många kommuner med stor andel invandrare har redan nått den brytpunkten (Reepalu kan göra ett hur dåligt jobb som helst år efter år, han sitter ändå säkert tills han trillar av pinn). Södertälje, Göteborg... Förstår ni inte att ni förgör er själva?

Opinionsundersökningar i Storbritannien visar att en oroande hög siffra muslimer i muslimska enklaver i landet vill införa sharia. Varför skulle muslimer i Sverige skilja sig från muslimer i Storbritannien?

Vad tror du en opinionsundersökning där Sifo, Synovate, Skop, Sentio, Novus, Demoskop eller SCB ringer runt till muslimerna i Sveriges 157 getton och frågar om de på lång sikt vill införa sharia?

Överallt där det dyker upp många muslimer skriks det efter särrättigheter. Och det kan inte Oscar Fredriksson göra något åt.

Spinkige spinnrockaren sa...

Det näst sista stycket i föregående kommentar blev fel.

Vad tror du en opinionsundersökning där Sifo, Synovate, Skop, Sentio, Novus, Demoskop eller SCB ringer runt till muslimerna i Sveriges 157 getton och frågar om de på lång sikt vill införa sharia skulle visa?

Spinkige spinnrockaren sa...

Slutligen vill jag också påpeka att ditt resonemang, Oscar Fredriksson, bygger på felaktiga premisser.

Du utgår från att majoriteten av invandrarna är flyktingar, som har flytt från förtryck, bland annat religiöst sådant.

I själva verket är de riktiga flyktingarna, de facto-flyktingarna (alltså enligt Genèvekonventionens definition), försvinnande få. Mindre än tio procent av invandringen utgör riktiga flyktingar.

Jag minns inte den exakta siffran, men det var mellan tre och sju procent.