På stadsdelens hemsida hittar du allt material inför våra möten i stadsdelsnämnden.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på mail, Facebook eller skriv direkt på bloggen!

OBS! Klicka här för att komma till vår nya blogg

fredag 4 januari 2008

SD anhängare misstolkar fakta

Av inläggen här på bloggen och bland kommentarerna till min krönika på Politikerbloggen framgår att det bland debattörer med SD sympatier finns en stor förkärlek för att hänvisa till den forskning som bedrivs vid Brottsförebyggande rådet. Huvudargumentationen går i de flesta fall ut på att invandrare är brottsbenägna och utgör ett hot mot det svenska samhället. En rapport som ofta refereras till är: Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet (Brå Rapport 2005:17).

I denna rapport kan man på sidan 9 bl.a. läsa att:
" Det kan diskuteras om de olika gruppernas överrisker ska ses som höga eller inte. Som exempel kan nämnas att skillnaden mellan män och kvinnor, när det gäller brottslighet, är större än skillnaderna grundade på om en person är född i Sverige eller inte. Det är 3,5 gånger vanligare att män är misstänkta för brott än kvinnor. När det gäller grövre brott är skillnaderna mellan män och kvinnor ännu större. Det är också mer än sex gånger vanligare att personer vars familj haft socialbidrag är registrerade för brott än personer vars familj inte haft det."

Frågan är då hur dessa SD sympatisörer ser på detta förhållande? Om man vill skydda det svenska samhället från brott så vore det ju mer rationellt (om man tar fasta på deras eget sätt att resonera) att utvisa män och socialbidragstagare eftersom överrepresentationen för dessa kategorier är ännu högre än för personer med invandrarbakgrund.

Kanske hög tid för dessa anhängare till SD att syna partiet lite närmare, särskilt avseende den politiska förmågan och kriminaliteten hos de egna partiföreträdarna ...

Mvh
Oscar Fredriksson

29 kommentarer:

Spinkige spinnrockaren sa...

Först och främst är det väl inte för mycket begärt av Oscar Fredriksson att han skall skriva ihop "sd-anhängare", "sd-sympatier" och "sd-sympatisörer". Annars finns ju alltid den förträffliga sidan www.skrivihop.nu, om det nu råkar vara så att Oscar Fredriksson gick miste om dessa kunskaper i den gudsförgätna svenska skolan.

Sedan:

"Det är också mer än sex gånger vanligare att personer vars familj haft socialbidrag är registrerade för brott än personer vars familj inte haft det."

Detta samband förklarar inte invandrares överrepresentation bland förvärvsarbetande invandrare, som har stått sig i minst två decennier två. Jag citerar Mauricio Rojas:

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=501206

"Denna allmänna överrepresentation gäller oavsett socioekonomisk status, det vill säga att överrepresentationen består praktiskt taget oförändrad när man jämför exempelvis förvärvsarbete och yrkesgruppstillhörighet i Sverige, samma sak gäller efter kontroll av kön, ålder och bostadsort.

Det är till och med så att den största överrepresentationen finns bland förvärvsarbetande invandrare med tjänstemannayrken (126 procent kontra cirka 90 procent för invandrade personer med arbetaryrken eller icke förvärvsarbetande).

Med andra ord, invandrarnas överrepresentation i registrerad brottslighet kan inte förklaras med en enkel hänvisning till socioekonomiska faktorer eller, som det står att läsa i rapporten från 1996: 'Invandrarnas överrepresentation i brottslighet förklaras således inte av en ogynnsam fördelning vad gäller kön, ålder och bostadsort (&) Till detta kan nu läggas att invandrarnas överrepresentation i brottslighet inte heller kan förklaras med att invandrare är sämre lottade än svenskar när det gäller socioekonomisk status.'"

Detta punkterar alltså helt och hållet den socioekonomiska myten. Punkt.

Vad gäller mäns representation får man anta att den är mer eller mindre likadan över hela världen. Vad Sverigedemokraterna däremot vill är att endast kunna utvisa asylsökande som begår grova brott. En invandrare som har erhållit svenskt medborgarskap och begår brott skall inte kunna utvisas; samma förhållande gäller förstås etniska svenskar. Men bland asylsökande kommer förstås flest män att utvisas.

Roligt att höra att Oscar Fredriksson går på den anti-demokratiska vänstersekten Expos myter, förresten. När det gäller brottsbelastningen hos sverigedemokrater ligger partiet mycket bra till. Sd är nämligen mindre brottsbelastat än riksdagspartierna.

http://www.expo.se/2006/48_1709.html

"Var tionde [sverigedemokrat är] kriminellt belastad. /.../ I sammanställningen har mindre förseelser, som till exempel hastighetsöverträdelser och färd utan bilbälte, inte tagits med."

http://www.sr.se/ekot/sokresult.asp?Artikel=938082

"Nästan var femte person som kandiderar för de stora partierna till riksdag och kommuner, cirka 19 procent, har förklarats skyldiga i domstol, eller vid lindrigare brott av åklagare. /.../ De allra minsta förseelserna, de som ger böter som delas ut av polisen, har inte tagits med i undersökningen."

Tio mot nitton procent, alltså. Var det något mer?

Avslutningsvis föreslår jag att Oscar Fredriksson läser igenom hela Brå-rapporten och inte bara klipper och klistrar små delar som skall på något oförklarligt sätt kunna försvara Oscar Fredrikssons verklighetsfrånvända föreställningar.

Såsom jag ser det är Oscar Fredriksson som misstolkar fakta, inte sverigedemokratiska sympatisörer.

Kungsholmscentern sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Spinkige spinnrockaren sa...

Nej tack, Oscar Fredriksson, jag föredrar att förbli en i mängden av anonyma sd-sympatisörer på nätet.

Men om Sverigedemokraterna kommer in i EU-parlamentet 2009 och riksdagen 2010, vilket de sannolikt gör, kanske jag omprövar mitt beslut. Kanske blir jag då, i framtiden, inte utsatt för stenkastning och hot om jag går ut med att jag röstar på Sverigedemokraterna.

Det får tiden och det politiska klimatet utvisa.

Väl mött

Kungsholmscentern sa...

Hej Spinkiga spinnrocken,

Låt mig först hänvisa till Jerzy Sarnecki (professor i kriminologi och forskare vid Brå) som sågar Mauricio Rojas inlägg i denna fråga.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=501745

Låt mig sedan be om en tydligare källa till ditt påstående om att SD politiker skulle vara mer laglydiga än övriga politiker eftersom det knappast går att utan närmare kunskap om resultat, underlag och genomförande ställa dina åberopade källor mot varandra.

Om du inte misstycker så ser jag gärna att du skriver under inläggen i eget namn även om du gärna får använda någon form av alias i inläggsrubriken.

Mvh
Oscar Fredriksson

Spinkige spinnrockaren sa...

Nej, jag tänker inte skriva under mina inlägg med eget namn. Jag trodde att jag redan hade förklarat varför. Jag vill slippa repressalier för mina åsikter. Hoppas du har respekt för detta.

Visst har jag läst Sarneckis replik, men det är inte lätt att ta honom på allvar när han hela tiden i flera års tid konsekvent försöker ljuga bort all brottslighet. Att brottsligheten ökar i Sverige skyller han på "ökad anmälningsbenägenhet" och nu senast på bland annat att polisen har "fått mer resurser".

Att polisen har fått mer resurser ser jag inte som troligt, då så många polisstationer stänger ner och man åker mer sällan ut till småbrott. Man bygger just ut kriminalvården också, mer än i något annat land i Europa. Varför?

Varför syns då inte samma trend i till exempel våra grannländer Norge och Danmark, där brottsligheten och invandringen är avsevärt lägre?

Varken Mauricio Rojas eller Jerzy Sarnecki vet vad anledningen till denna överrepresentation är, utan de lägger fram sina hypoteser. Jag väljer att tro på Mauricio Rojas hypotes, eftersom samma överrepresentation bland invandrare finns i andra europeiska länder och eftersom överrepresentationen till och med är större bland förvärvsarbetande invandrare.

Den socioekonomiska faktorn kan förstås inte uteslutas helt. Den har en viss påverkan. Men etniska svenskar som bor i samma förorter och utanförskapsområden är mig veterligen inte lika brottsliga som många av invandrarna. Vad beror det på?

Sarnecki åberopar även det berömda PK-argumentet diskriminering. Varför upplever då inte de invandrare som jag talar med denna diskriminering? Det finns säkert diskriminering också, men hur stor del av överrepresentationen förklarar den? När tar det stopp? Varför skulle svenskar vara mer "rasistiska" än andra europeiska folk? Varför är anmälningarna till Diskrimineringsombudsmannen, DO, ändå förhållandevis låga? Tvärtom, skulle jag vilja säga, är många svenskar väldigt öppna eller har varit öppna för invandrare och andra kulturer tills den dag deras välvilja missbrukas.

Att Brå inte särredovisar nationalitet i sina rapporter efter Brå-rapporten 1996 tolkar jag som att de har något att dölja. Som jag ser det har Sarnecki inga riktiga motargument. Det är ingen direkt "sågning" utan en liten reflexmässig dödsryckning från PK-etablissemanget. Nästa Brå-rapport får vi väl vänta på i tio år till och inte mer, och då kommer PK-bortförklaringarna vara på minst femtio sidor istället för tio som nu.

Angående sd står Expo gör "granskningen" av sd och Ekot/Brå för granskningen av riksdagspartierna:

http://www.expo.se/2006/48_1709.html
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=938082

Kallas sa...

Kan inte ens läsa vad som står i ovanstående inlägg så länge det är särskrivningar både i rubrik och brödtext. Det blir kortslutning när jag försöker. Men dissar du SD är det säkert bra.

Magnus Andersson sa...

Oskar. Jag är inte SD:are, inte ens medlem eller sympatisör, men jag har nu svarat dig på politikerbloggen. Sista meningen i PS:et berör att du här kallar mig SD:are. Du är så vilsen att jag hade tyckt synd om dig om du inte varit politiker. Nu tycker jag snarare att du är ...allmänfarlig?

Att det finns olika överrepresentation av brottslighet för olika kategorier, såsom detta du tar upp här nämner jag i mitt svar til dig på Politikerbloggen. Det ändrar inte att kriminaliteten är mycket större bland invandrare än vad den är bland icke-invandrare. Det anges alltså även tydligt i den BRÅ-artikel du nämnde.

Det är sorgligt att du här insinuerar att jag är SD:are och även skriver om "en stor förkärlek för att hänvisa till den forskning som bedrivs vid Brottsförebyggande rådet". Det var du, inte jag, som hänvisade till en artikel på BRÅ, vilken jag kommenterade inte påstår det som du påstod, att invandrares kriminalitet inte är högre. (BRÅ-artikeln anger tvärtom och explicit "överrepresentation som statistiken ändå visar på".)

Svara gärna på Politekerbloggen nu, hur du kunde påstå att kriminaliteten inte är högre bland invandrare med en artikel som hävdar motsatsen som "bevis".

Jag har även lagt till en fråga om vad du menar med att jag har "andra syften" och kanske något mer -- samt påpekar även att du har fel om att jag tolkar något i artikeln, liksom jag tar upp varför denna diskussion förs på det obegripliga sätt som den förs på (av dig).

Grue sa...

Skrev en artikel om dennna artikel:

http://gruegranskar.blogspot.com/2008/01/kungsholmscentern-igen.html

Magnus Andersson sa...

Min förra kommentar var mest en hänvisning till att du går till Politikerbloggen och där står för dina bristfälliga svar samt insinuationer mot mig.

Nu ska jag kommentera saker i denna bloggpost.

Kvinnor och män är grupper som vi så att säga inte kan välja att ta in i Sverige. Vi accepterar även att människor mellan 20 och 40 år begår mer brott än de mellan 0 och 20 år. Det beror på att vi inser att omständigheterna påverkar brottslighet.

När det gäller en stor överrepresentation i brottslighet hos invandrare (som du medger här men oriktigt förnekade på Politikerbloggen, och därför borde rätta i ditt blogginlägg) är det inte ointresasnt att se vilka som invandrar. Det borde vara ett ansvar hos politiker på nationell nivå att veta detta om de människor som kommit in i landet. Inte på individnivå (även om mätning delvis måste ske på individnivå) men generellt.

De jämförelser för kategorier du här nämner är alltså bara dåliga ursäkter för att negligera ett problem (och kanske för att ljuga i blogginlägg?) samt att som politiker inte förorda och/eller ta det ansvar som borde tillkomma politiker. (Med din krystade argumentation skulle man förresten kunna försvara nazister om de har färre parkeringsböter än vad centerpartister har.)

Det kan alltså inte uteslutas att kriminella i högre utsträckning kommer in i Sverige. Vidare undersöker man i social forskning hur stor invandring påverkar sådant som lyckad integration, samhällens sammanhållning och liknande. Den forskningen visar att den höga invandringsnivå som Sverige har idag (en av de högsta i världen) är större än vad vårt samhälle klarar.

Dina retoriska frågor är bara avsedda för att försvara din politiska linje, att invandringen ska vara fri och obegränsad ,bara invandrare har jobb. Det är alltså ett sätt att avsvära dig ansvar för dina åsikter om invandring och/eller politikers ansvar i denna fråga. Att i verkligheten långt färre invandrare än svenskar har arbete, inom vissa grupper oerhört få, liksom att detta kan förväntas att eskalera vid en lågkonjunktur som infaller samtidigt med den högre invandring vi kan förvänta oss som ett resultat av nuvarande politik, det är naturligtvis också något som du inte vill diskutera.

När det gäller SD-politikers kriminalitet måste jag också påpeka att du genom att länka till en sida utan hårda fakta, men med hänvisning till det sedan länge förflutna, gör en insinuation som inte stämmer med verklighetn. SD har i dag ingen överrepresentation av dem dömda för brott (**). Rätt ska vara rätt (även för dig, som inte verkar ha det idealet).

/Magnus (fortfarande inte SD:are eller, med din rätt läskiga särskrivning, SD sympatisör.)


(**) Enligt s.82 i Expos "Sverigedemokraterna från insidan" minskade mellan 1993 och 1998 andelen i SD:s partistyrelse dömda för brott från cirka 50 till cirka 10 procent, och andel med (tidigare) nazistkoppling från 30 till 15 procent. I dag visar undersöknningar att andelen dömda för brott bland samtliga SD-politiker är ungefär detsamma som för andra partier.

Magnus Andersson sa...

Jag glömde att påpeka att jag inte anser att brottslighet är ett starkt argument mot invandring. (Det är bäst att säga, eftersom man blir kallad SD:are, men hjälper kanske inte...) Men kontroll av kriminella ligor, samt brottslighet från invandrare som begår brott för att visa sin avsky mot svenskar är naturligtvis sådant som man bör göra något åt.

Jag anser, och har -- bl a nu på Politikerbloggen -- argumenterat för, att reglerad invandring är något legitimt. Något som står i bjärt kontrast till så kallade politiker som likt Oskar kallar mig SD:are och antyder att jag har dolda syften för att jag påpekar att Oskar anger rena felaktigheter (där alltså inte felaktigheten från början var att jag är SD:are elelr har dolda syften, utan hade med invandrares kriminalitet att göra).

Jorma sa...

Spinnrockaren och Magnus fullständigt smular ner dina argument Oscar, vad gör du? Jo hänvisar till att folk ska skriva under sina riktiga namn , samtidigt som du vet om vilka represalier SD eller dess sympatisörer ofta får utstå. Möt fakta och argument istället!

Hela Svenska Folket sa...

Oscar, här kommer ett inlägg i debatten från en kyrkans man:

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/7173599.stm

Hela Svenska Folket sa...

Magnus, är du alldeles från vettet ? Din kommentar om att "Jag glömde att påpeka att jag inte anser att brottslighet är ett starkt argument mot invandring. Men kontroll av kriminella ligor, samt brottslighet från invandrare som begår brott för att visa sin avsky mot svenskar är naturligtvis sådant som man bör göra något åt." Menar du verkligen att vi ens ska riskera att få in ännu fler "flyktingar" som begår barbariska övergrepp mot oss svenskar för att visa sin avsky mot oss ? Varför då ???? Och varför ska vi lojalt ställa upp och finansiera vår egen undergång ?

Hela Svenska Folket sa...

Ni kan lägga ner den här löjliga debatten nu. Här kommer facit - från Danmark. Återstår för Oscar att förklara varför "svenska" islamister skulle vara mindre brottsbenägna än de danska:

http://ekstrabladet.dk/incoming/article169295.ece

Sara sa...

Och där blev jag övertygad om att aldrig mer rösta på Centern... Sd nästan...

Kungsholmscentern sa...

Eftersom de olika ståndpunkterna i denna fråga är ganska uppenbara och vi knappas lär komma så mycket längre i denna diskussion vill jag istället uppmuntra de bloggläsare som tröskat sig igenom ovanstående inlägg att själva ta del av Brå:s forskning och de olika argument som finns i den politiska debatten kring svensk migrations och integrationspolitik. Om ni efter detta känner att ni inte vill ge mig er personröst utan hellre väljer någon annan kandidat ur något annat parti så är det fullt ut er demokratiska rättighet.

Mvh
Oscar Fredriksson

Magnus Andersson sa...

Nej, Oscar. Debatten är inte över så länge du inte erkänner att du levererade en felaktig uppgift, nämligen att invadnrare har klart högre brottsbenägenhet.

Beträffande det missledande i att kvoter mellan olika men överlappande kategorier vill jag ge dig följande exempel, som visar hur fel ute du är (förutom att du i en misstänkt lögn påstår det helt felaktiga att invandrare inte är överrepresenterade) med din argumentation!

Låt oss ta ditt exempel med 3,5 gånger högre brottslighet för män. Givet ett hypotetiskt antagande att brottsligheten är 2,5 gånger högre för invandrare än för alla svenskar, låt oss även säga att i Sverige samtliga kvinnor har ett "brottsbenägenhetsindex" på 4 medan alla män har ett på 14. Genomsnittlig brottsbenägenhet för män och kvinnor är alltså 9.

I detta fall är invandrares brottsbenägenhet 2,5 x 9 = 22,5. Då skillnaden mellan män och kvinnor även finns inom gruppen invandrare innebär (givet kvoten 3,5 mellan män och kvinnor) att brottsindex för invandrade män är 35 och för kvinnor 10. Det ska jämföras med 14 respektive 4 för alla svenska män och kvinnor. Notera även att invandrade är inkluderade i siffrorna för samtliga svenskar i siffran 3,5 gånger överrepresentation och således även i de brottsbenägenhetsindex som finns i detta exempel.

Man kan här direkt multiplicera brottsbenägenhet hos kvinnor respektive hos män med invandrares överrepresentation, då alla samband är linjära.

Detta är väl grundskolematematik?

-

Jag gör slutligen denan sammanfattande tabell för Oscars exempel på överlappande kategorien "män" (eller kön):

------------------ kvinna | man
samtliga svenskar 4 | 14
invandrad svensk 10 | 35


Okej.

Vill du:

1) ...fortfarande inte medge ditt misstag att påstå att det inte finns en överrepresentation?

2) ...medge att ditt exempel med överlappande kategorierr dels är irrelevant och dels är missledande?

Jag vill för övrigt inte utvisa invandrare för att de äär kriminella och jag är inte SD:are. Skulle du vilja be mig om ursäkt för de insinuationerna, eller?!

Magnus Andersson sa...

Hela Svenska Folket: "Menar du verkligen att vi ens ska riskera att få in ännu fler "flyktingar" som begår barbariska övergrepp mot oss svenskar för att visa sin avsky mot oss ?"

Om du inte är läskunnig är det måhända ett tecken på skolans förfall. Om du flyttat din näsa till nästa bokstav, efter meningen du citerade, så hade du där kunnat läsa: "Men kontroll av kriminella ligor, samt brottslighet från invandrare som begår brott för att visa sin avsky mot svenskar är naturligtvis sådant som man bör göra något åt."

Brottsstatistik är inget primärt skäl eftersom det inte finns två olika kategorier som har exakt samma brottslighet! Asiater har också lägre brottslighet än svenskar, så om ditt argument är primärt bör vi ta hit hela Asien, eller? (Detta argument är inte helt felaktigt, som det dubbelfel med överlappande kategorier samt insinuation om utvisning som Osvcar och CUF-ordföranden gett.)

Jag säger inte att det är irrelevant i alla hänseenden, och den höga kriminaliteten bör politiker ta på allvar och diskutera, men där råder ju en mindre demokratisk spärr -- en åsiktsdiktatur som möjliggör för Oscar att här insinuera att jag är SD:are eller SD-sympatisör.

Om kriminalitet och invandringen har med varandra att göra i ett direkt orsakssamband är det förstås ett skäl för åtgärder (invandringen är då i sig orsakandes högre total kriminalitet i världen), och om kriminalitet är en indirekt orsak som kommer sig av rotlöshet eller annat som invandring/massinvandring skulle kunna leda till är naturligtvis det ett argument i utformande av invandringspolitiken. Problemet med svenska politiker och svenskt debattklimat (samt med Oscars sätt att argumentera på ett sätt som liknar misstänkt medveten lögn samt svara med irrelevanta saker för att slippa ta upp argument) är att en diskussion om invandringspolitik överhuvudtaget inte får föras -- att den stämplas som rasistisk, och det på ett sätt som inte har någon motsvarighet i något annat västland. Därför är Sveriges invandringspolitik så extrem.


Signatur Hela Svenska Folket, normalt svarar jag inte på kommentarer som är så trolliga som ditt var, men nu fick du i alla fall ett svar. Lär dig läsa innan du kommenterar. (Detta svar var även för andra att läsa...)

(Tillhör du den nationalistiska rörelsen? Du verkar ungefär lika smart som de brukar vara. ;-)


Jag är alltså inte SD:are eftersom SD har för starka band med nationaliströrelsen. Men andra partiers sanslösa immigrationspolitik anser jag är farligare för vårt samhälle än SD just nu. Om SD fortsätter att successivt få politiker utan förlutet i nationaliströrelsen kanske de blir ett alternativ att rösta på 2010, men just nu kan jag inte säga att SD i det stora hela är ett attraktivt politiskt alternativ. (Om Jorma, som här gav mig beröm, med sin SD-blogg representerar SD finner jag t ex det oacceptabelt.)

Magnus Andersson sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Magnus Andersson sa...

Oscar: Du ser själv i det enkla räkneexemplet ovan att din hänvisning till BRÅ-artikelns exempel med överlappande kategorier inte alls gör ditt påstående om att kriminaliteten är lika stor hos invandrare korrekt.

Sålunda har du -- inte BRÅ så hänvisa inte till dem för att komma undan! -- kommit med en felaktig uppgift som du dumdristigt vägrar att medge.

Att du påstod detta felaktiga i ett förordande att Sveriges invandringspolitik -- västvärldens klart mest generösa mätt i andel av asylsökande som får stanna -- ska bli än mer fri och oreglerad är också värt att notera.

Din felaktiga uppgift och misstänkta lögn kommer inte att försvinna för att du gång på gång hänvisar till en BRÅ-artikel som söker banalisera överrepresentation hos invandrare genom att inadekvat jämföra tal för överlappande kategorier.

Kungsholmscentern sa...

Magnus,

Att du tydligt tar avstånd från SD är någonting som jag uppskattar och jag vill därför be om ursäkt för att jag i tidigare inlägg refererat till dig som SD-anhängare.

Att det finns en överrepresentation för invandrare i statistken från Brå kan jag väl ändå knappast anses ha förnekat eftersom den rapport jag refererar till tydligt anger detta. Dock är det intressant att ställa denna överrepresentation i relation till överrepresentationen för andra grupper för att försöka ge debatten rimliga proportioner eftersom man inom SD gärna hänvisar till Brå även när man kommer med påståenden som överhuvudtaget saknar stöd i forskningen.

När det gäller statistiken från Brå så ger den ett underlag för att göra prioriteringar och jobba brottsförebyggande för det är ju som Johan Hedin skriver på
http://peaceloveandcapitalism.blogspot.com/
att det är enskilda individer som begår brott och inte grupper.

När det gäller synen på behovet att bekämpa brottslighet är vi nog överens och ökat internationellt samarbete, bättre prioriteringar och även mer resurser (eller i varje fall effektivare resursanvändning) inom rättsväsendet är några viktiga åtgärder, inte minst när det gäller att möta den gränsöverskridande organiserade brottsligheten.

Mvh
Oscar Fredriksson

Anonym sa...

Det må vara enskilda individer som begår brott men det faktum att vissa grupper är oerhört överrespresenterade som gärningsmän vad gäller grova våldsbrott bör vara nog för att iaktta en skeptisk hållning till dessa grupper enligt försiktighetprincipen. I klartext: Svenska politiker är skyldiga att sluta spela hasard med sitt eget folks säkerhet och liv.

För övrigt: All vetenskaplig forskning visar att 100,0 % av alla islamistiska terrordåd begås av muslimer.

Kungsholmscentern sa...

Anonym,

1) Givetvis är det viktigt att alla personer som begår grova våldsbrott ställs inför rätta och även döms till utvisning i de fall detta är möjligt (dvs om de ej är svenska medborgare). Låt oss vara ense om detta.


2) Att misstänkliggöra alla invandrare som potentiella vålsbrottslingar och därför argumentera för att stänga våra gränser för invandring är däremot inget annat än ett uttryck för rasism! Kan vi vara ense om detta?


3) Som jag tidigare sagt: - Det är individer som begår brott inte grupper. Låt oss vara ense även om detta och inte fastna i ett endimensionellt vi och dom tänkande.


Mvh
Oscar Fredriksson

JOCA sa...

Det är märkligt, hur folk vägrar att stå för sina åsikter öppet, angriper någon för struntsaker som ihopskrivning och särskrivning som ett retoriskt grepp för att nedvärdera någon... och sedan hävdar "repressalier" som en slags orsak till att angripa någon som öppet står för sina åsikter.

Att som "Anonym" skriver att 100 % av islamisk terrorism begås av muslimer känns som så löjligt, men visar på ett bra exempel på SD-tänkande och argumentation.

Jag kan berätta, anonym, att 100% av kristen terrorism (t.ex. Brigate Rosse) begås av kristna.

Urban Grahn sa...

SD och dess åsikter skall inte enbart de lastas för. Det är ju partier som Centern som sett till att de får växa eftersom ni själva lagt locket på under årtionden. När en Eritrean kan vifta med sin flagga på Sergels Torg och ropa slagord men en svensk knappt vågar hissa flaggan på sin egen tomt i Tumba då har det blivit fel...

Ps. Ej SD själv utan röstar på S. Ds.

Muharrem sa...

Suverän krönika Oscar. Bra inlägg oxå. Tydligen är det så att denna typ av inlägg genererar väldigt många kommentarer. De flesta tycks också tro att bara man använder tillräckligt mycket nedvärderande tonfall så bör saken anses bevisad.

Keep up the good work!

Magnus Andersson sa...

JOCA: För det första är det otrevligt av dig att inte respektera folks vilja att vara anonyma. Det är så -- och det är nog delvis din attityd ett exempel på -- att man inte kan ha en viss åsikt om invandringen utan att stigmatiseras. Dessutom är du själv anonym, så du visar verkligen att du inte har alla hästar hemma.

För det andra påstår du att det finns kristen terrorism och exemplifierar den med Röda Brigaderna, d v s en kommunistisk organisation som ville störta väst och kapitalismen, samt var både anti-semitisk och anti-kristen/anti-konservativ. Du visar verkligen att du inte har alla hästar hemma.

De flesta terrordåd och i de flesta krig i dag har islamistiska motiv. Det är ett väl etablerat faktum.

JOCA sa...

Otrevligt? Nej, du Magnus, jag tycker däremot det känns jävligt otrevligt att få höra att jag inte har "Alla mina hästar hemma"? Vad menar du med det?

En sak ska du ha helt klart för dig, mina "hästar" är helt där de ska vara - däremot så avskyr jag påhopp, "von-oben"-attityd och speciellt när man hävdar så idiotiska saker som "islamisk terrorism begås av muslimer" ... öh? Vad skulle det annars vara? Hinduer?

Jag går mer än gärna i försvar för det som Oscar säger, i varje fall när det gäller immigration till Sverige. Totalt försvar.

Eftersom SD är välkända för repressalier och svartlistningar, så anser jag mig kunna skriva under ett "nom-de-guerre". Det gör mig inte anonym.

Stigmatiseras? Hör du, vad är det du säger? Jag har bannemig inte stigmatiserat någon. Du kan ha vilken åsikt du vill om immigration. Men av mig kommer du att få mothugg, med tanke på den åsikt som du verkar företräda. Eller så är du bara ute efter att "sätta åt" politiker överhuvudtaget.

Jag skäms för att det finns människor i Sverige som på fullt allvar tillför en statistisk människogrupp ("invandrare") karaktäristika som gör dem till kriminella, skattesmitare etc etc etc. och som sedan använder det i någon slags skrämselinriktad politisk agenda för att kasta ut "invandrarna"

Du kallar folk för allmänfarliga och förminskar åsikter genom att insinuera att man är lite galen. Det är naturligtvis din rätt, men den som är otrevlig i det här fallet - det är du.

Magnus Andersson sa...

Tack för ursäkten.


Oscar: "Att det finns en överrepresentation för invandrare i statistken från Brå kan jag väl ändå knappast anses ha förnekat eftersom den rapport jag refererar till tydligt anger detta."

Joho-då, det kan du visst. Du skriver på Politikerbloggen: "...samt att invandringen innebär en ökad kriminalitet i samhället. Båda dessa påståenden saknar dock vetenskaplig grund..."


Oscar: "Dock är det intressant att ställa denna överrepresentation i relation till överrepresentationen för andra grupper för att försöka ge debatten rimliga proportioner...

Man ger ingenting proportioner genom att visa en helt annan statistik eller dra ifrån delmängder ur ett statistiskt material och jämföra de lägre tal man då får med andra ojämförbara tal för den svenska befolkningen. Det är inget annat än försök att föra folk bakom ljuset och ge en inkorrekt verklighetsbild, men det är riktigt att du, CUF-ordföranden (min namne) samt bl a Helen Lööw för BRÅ gjort just detta.

Ett exempel är att CUF-ordförande Magnus Andersson nu visar att kriminaliteten för utländska kvinnor utan socialbidrag är nästan hälften av den för svenska män med socialbidrag. Men om man selektivt tar en så specifik siffra visar man ingenting om invandrares kriminalitet. Man bör nämligen när man nämner detta även nämna att förhållandet mellan brottslighet hos svenska kvinnor utan socialbidrag respektive utländska män med socialbidrag är (enligt de siffror för överrepresentation som användes av CUF-ordföranden) 54, d v s att kriminaliteten är 54 gånger högre för invandrade män med socialbidrag än för svenska kvinnor utan socialbidrag.


Oscar: "...eftersom man inom SD gärna hänvisar till Brå även när man kommer med påståenden som överhuvudtaget saknar stöd i forskningen."

Ska du komma åt felaktiga påståenden så ska du visa att de påståendena är fel! Inte hålla på med räkneexempel syftandes till att förneka fakta, vilket dina exempel på andra (överlappande) grupper faktiskt är just exempel på.

Om det verkligen är detta du gör som du gjort i denna bloggpost när du bemöter SD innebär det att du är direkt ohederlig.

-

Johan på PL&C skriver att statistiken missbrukas, men jag begriper inte från inlägget vad han menar. Han argumenterar dåligt med ett fiktivt exempel som bara visar att han anser att den högre brottsligheten, som diskuteras av i stort sett alla partier i alla länder utom Sverige samt inom social forskning, inte ska få diskuteras i Sverige.

Det enda missbrukande av denna statistik som jag sett är försöken att inte ta den på allvar, genom att plocka ut diverse grupper (t ex kvinnor och arbetande) för en kategori (invandrare) och jämföra den med motsatta grupper (män och socialbidragstagare) för den andra kategorin (svenskar).

Att på detta sätt söka göra statistiken till ett verktyg för att ohederligt driva en grupps (invandrarnas) intresse är väl förresten om något att just se till grupper!

Om fakta kommer fram kanske istället invandrarna eller svenska samhället kan göra något åt problemet som statistiken visar. Att hålla på och dölja siffrorna är dels odemokratiskt och gagnar heller ingen part. (Mauricio Rojas hade några artiklar om detta, rörande chilenares kriminalitet! Förnekandet blir en slags positiv särbehandling.)

Att dylikt döljande av fakta får fotfäste i den demokrati som Sverige (förhoppningsvis ännu) är kan nog också det vara en risk. Alltså inte bara i en diskusionen om invandrares kriminalitet.

Jag begriper inte PL&C:s argument, lika lite som jag kan eller begriper alla sverigedemokraters argument, men han skriver bl a att SD hävdar att det finns en tanke att en grupp begår brott mot en annan. Det är naturligtivs generellt fel. Statistiken säger att invandrare begår brott mot varandra utan någon överrepresentation för kriminalitet mellan svenskar och invandrare. Men samtidigt finns det bl a ute i skolor ofta reaktioner mot s k "omvänd rasism", där invandrare är taskiga mot svenskar. Det måste man kunna tala om, liksom att en kategori av invandrare har överrepresentation av gruppvåldtäkter som riktas mot svenskar.)


Oscar: "När det gäller synen på behovet att bekämpa brottslighet är vi nog överens och ökat internationellt samarbete, bättre prioriteringar och även mer resurser (eller i varje fall effektivare resursanvändning) inom rättsväsendet är några viktiga åtgärder, inte minst när det gäller att möta den gränsöverskridande organiserade brottsligheten."

Det var en "politikermening" det!

Jovars. Mer resurser till polis och rättsväsende, men utan några "om" och "men".

Sen vore det intressant att höra vad konktret Centern vill göra åt att en mycket stor del av de som kommer hit gör det med förfalskade pass samt pass som används gång på gång på gång för att ta in människor. Allt enligt Merit Wager (här en ny artikel om detta och här en tidigare SvD-artikel om handel med svenska pass). Det är ju en del av "den gränsöverskridande organiserade brottsligheten", men också en stor del av den invandring du försvarar och vill göra än friare.

Jag antar att Centerns metod att komma åt denna kriminalitet är att -- i motsatts till alla andra länders politik (vilka i dag har betydlig lägre invandring än Sverige) och som du skriver på Politikerbloggen -- "välkomna alla de människor som vill bo och arbeta i Sverige".

Frankrike har dubbelt så många muslimer som Sverige och nästan lika många invandrare som vi och franska intellektuella, såväl vänster som häger, talar i dag om att mångkulturen är en utopi som kommer att förgöra oss.

Din, och kanske Centerns, politik vore en dödsstöt.


Bemöt nu detta, och svara på frågan hur ni vill göra med passhandeln. Bekräfta gärna min misstanke att ditt förslag att hur som helst låta människor ta sig in i vårt land och få samma rättigheter som svenskar är det sätt ni vill hantera denna kriminalitet på.

Till detta vill jag ha ett svar på hur ni ska minska den stora utflytten av svenskar med svensk etnisk bakgrund, dels från Sverige och dels från invandrartäta kommuner, där en stor kommun närmar sig 1/3 muslimer och om några decennier kan ha en klar majoritet muslimer. Jag förutsätter att en stor majoritet muslimer inom en politiskt styrt område kommer att leda till ett samhälle som regelmässigt närmar sig de islamiska länders regler varifrån muslimerna där härrör. Det har hänt på andra håll, och har du några goda argument för att så inte skulle ske?

Jag är faktiskt orolig över att ha politiska företrädare som du (och verkligheten förnekande politiska partier som alla riksdagspartier).